Istina o nemogućem
Artemida © 2022 Anton Celin

TEST ČISTOĆE (AL) Anton Celin

I.

Jedini test čistoće duha jeste život u najogoljenijoj osobnosti, i događa se svaki dan: On postoji i on je neosporan! Postojanje je koje je tu, je eksluzivno – i ono je moguće. To je dokaz ezoterije – ili bitka u njegovoj veličini – te dokaz istine za koju su svjedočili proroci.
Je li nekome veći dokaz ezoterije potreban?
Javlja se kao ljubav prema najvažnijim znakovima prisustva - do njegova ispunjenja - i u svemu vodi najvišu brigu. Najjednostavnija crta života i postojanja govori o onome «tu-biti!» Održava se znanjem duha da je to potrebno.
I uvijek je uvijek na snazi i dosegnuto.
Otkriti spoznanaju znači otkriti algoritmu duha koji postoji, kao život, koji je temeljni fenomen uopće, i najviša bit. To otkriva artemidska filozofija kao posljednji dokaz. To je u njoj uvijek u otpočinjanju.
Život će odgovoriti odmah na najveće pitanje koje je ikada moguće. Svaki dan se živi kao prisutnost. Samo htijenje za životom u njegovoj raznolikosti je čudesna istina, koja već govori o tome. Tu se već postavlja pitanje koje je osobito, i daje dovoljan odgovor.
Život je postojanje koje zna intimu života, kao spoznaju i bit, i intuitivno nju doseže. On je naprosto činjenica koja je apsolutna, koja je i neosporna, i u kojoj je prisutno nužno razumijevanje samoga sebe, u kojoj je dat algoritam mogućeg.
Život je apsolutno očekivanje apsolutnog, i uvijek takvo traženje: on je postojeći kao aksiom, kojega nitko ne može razumjeti, pa i ne pretpostavlja. Ali i on je razumievanje samo. Stavlja egzistentno dušu među predmete, u intimi njegova pretpostavljanja, na način da tu bude podignuta nužna budnost.
To je temeljni algoritam saznanja, i sve naspram toga - čak i u znanosti - je skrvavljenje.
Naš duh se iznenada javio kao «um» i postao važnim – jer je umnost danas bitna – te je tako i sve znanstveno pretpostavljeno.