Istina o nemogućem
Artemida © 2022 Anton Celin

OSA SVEMIRA (AL) Anton Celin

I.

Boga ne možeš vidjeti kao svagdanju stvar iako je na sve strane na svakom mjestu u prisustvu. Svemir koji postoji – i ne postoji – odgovara na to pitanje znakovito i pomalo čudesno.