Istina o nemogućem
Artemida © 2021 Anton Celin

PROPHETIC PORTAL _______________________________/PROROČKI PORTAL Anton Celin

OBJAVA FILOZOFIJE


Skidanje zabrane s filozofije je povratak na mjesto nultog stadija bitka, u samo stanje Postanja, na raskrsnicu gdje još nijednog svijeta nema, pa onda svi svjetovi otpočinju. Čovjek nikada neće voljeti filozofiju, jer novi svijet kada već nastane, opet postaje hardver pogroma održavanja mistifikacije tih kodova mišljenja i govora, njegove "materije". A materija tek u sinergiji s zaboravom bitka – boga - se otkriva kao postojanje. Objava je jedini put, jedina čista metafizika u sustavu i gnostici apodiktičke izvjesnosti, te slijed šutnje koji iza toga nastaje je onaj što više ne treba tumačiti, jer je stanje već podignuto.


1. Razaranje filozofije otpočinje onoga trenutka kada se u antici pojavljuje Aristotel, a u modernom vremenu nakon renesanse, Hegel, gdje su obojica paranoici svijeta, prvi 1. prostora, a drugi 2. vremena; te obojica profilatori logike "u ograničenjima" sa nedozrelom aksiomatikom, u sustavu zatvorene paradigme, čija cjelina vrijedi tek odavde-dovde.

2. Učimo potpuno pogrešnu filozofiju i filozofiju koje nema i koja uz to "ne postoji", te učimo u svijetu pseudofilozofiju, kada se stvara iluzija filozofije s jezičkom akrobatikom imena koji su pojmovi neke metafizike, da bi to bilo smiješno kako se događa, tumače u vremenu, kako se slike i činjenice svijeta mitološki i logički - te profetološki – slažu u zaboravu bitka, u zaboravu vječnosti.

3. Obrana filozofije zato – i naspram ovoga - otpočinje u dokazu "mitologije svijeta", da se sazna kako je "mitologija svijeta" najveća mitologija koja postoji, gdje se racionalizam pojavljuje kao krunski "mitolog" tog postupka, da se logički sakrije ono što bi putanju razotkrivalo.

4. Filozofija smeta ostvarenju svijeta, kao što svijet smeta ostvarenju filozofije; što važi za već otvoreni svijet prostora, u već vidljivom vremenu. Pa tako kako je Isus smetao Židovima u njihovu čuvanju odabranosti sebe, pred narodom i ideologijom božanskog, tako je i Bruno smetao popovima u njihovoj iluziji ekskluziviteta veze sa stvoriteljem.

5. Intencionalnost svijesti je ovdje najvažnija, i čini svoje po ravnoj liniji vremena, pred svim drugim svjetovima, a za jedno "dobiveno vrijeme", iz duha po upravljenoj crti unutar subjekta i njegove "izgubljene vječnosti". Usredsređenost svijesti na jedno "pretvara" duh u tzv. "materiju" (softvera u hardver): u "materijalizam svemira", kojega u biti po sebi nema, niti se on van subjekta (lat. Nositelj) ikada može dokazati.

6. Kontaminacija duha svijetom je očita i strahovita, te do te mjere da se ništa od nje ne može vidjeti: Ona postaje mitologija i profetologija tog prešutnog dogovora bogova (genija/proroka) "iznad vremena", što će određivati način kako ćemo kasnije živjeti. Jako se čuje – zauvijek - Veliki prorok "unazad vremenu" kao Mag duha za "buduće vrijeme" koji govori pred bezdanom, kada se ne da vidjeti da je u svemu tvorac.

7. Postići uvod u filozofiju znači otkriti ovo, ili ojačati poziciju mišljenja sveg što jest, početi od izvora vječnosti i stvoriti u duši oslobođenje "od znanja": izučiti stadije "izlaska" iz vremena; ali ne prema Ništavilu i poništenju, nego k Najvišem, u ispunjenje "mira i tihe veličine" genija (Schellihg), u mir vječnog otkrivanja. To znači saznati ono što je subjektu najvažnije, da se udobno smjestiti tamo gdje mu je toplo čuti istinu, i ugodno govoriti.

8. "Zaborav bitka" (Seinsvergessenheit) jeste u biti koncept stvaranja svijeta, svjetskog otkrivanja, svjetskog početka, govora paradigmi njegovih: pošto je sjećanje u stvari "stvaranje greški" realizma u vremenu, da se (zametne) zaboravi koncentracija na čistoću subjekta, koja ide tako - ako se pusti - do ništavnosti, do kraja svijeta, do kraja stvaranja. I to je onda 1. horizontalni profetološki tijek vremena, za vrijeme, za "dobitak vremena", naspram 2. vertikalnog povratka u samu centralu vječnost.

9. Pamćenje, govoriti će Platon, ima više veza sa zaboravljanjem nego sa sjećanjem. Međutim nitko danas u sholastičkom svijetu i racionalnoj paradigmi vremenskog napretka ne može to prihvatiti. Ne pamti se bitak, nego tek malih efekata njega, bivanja: pamti se uvezana intencionalna crta vremenitosti, što je u suglasnosti sa radnim režimom svijesti, koja se vuče naprijed znakovima predmeta. Kada znanje postane moć na ograničenom prostoru entiteta (svijeta), ona to postaje i volja tog pamćenja, pa i nada, gdje se sve to lijepi na kraju za dušu kao "ljubav", i nastaje "apsolutno prijanjanje" (Plotin). Ljubav prema svijetu rađa mržnju prema Bogu, i tako se zakovitlava sve veće prekrivanje bitka stvarima, sve veće udaljavanje, sve veće zaboravljanje.

10. Pa kada se zaboravlja bitak, kada se zaboravlja bog, i pamte minorni efekti njegova bivanja u predmetima, utvrđuje se lako intencionalna profetologija tog svijeta po kauzalitetu, kada se na dlan spušta "mitologije svijeta" kao fundamentalno govorenje. To se mišljenje sukladno provedbi zakona vremena pojavljuje kao ono, koje će "unazad" vidjeti se kao princip za tu profetologiju, kao pojavu jednog velikog proroka i navijestitelja (i zakonodavca), koji će za potrebu tog postojanja, tog svijeta, govoriti.

11. Iako se prorok drugim imenom od vremena do vremena zove, usmjeriti će strelicu kozmičkog događanja u pravcu, po jednoj liniji, preciznoj putanji, da se dogodi kako je u njegovoj pojavi pretpostavljano. Tada će njega karmički "u prošlosti" pronalaziti kao takvog, kao proroka, "unazad vremenu": uzimajući njegove iskaze za svijetopogledni obrazac, i putokaz za budući svijet, riječ otkrovenja, profetologa, kao vječnosti koja na/dolazi u neko vrijeme. Pa kada se sudbinski tako očiglednost potvrđuje kao genijalnost, onda za to nisu potrebni drugi dokazi.

12. Sam genij je istina bogojavljenskog proroka, koji intuitivno ispušta iz sebe glas za svjetotvorstvo, pa mu je jasna i mogućnost bogotvorenja. Vizije toga u širokom obzorju otkriva proročku liniju znakova i događanja, prema vječnosti, da se raspodjeljuje "u vrijeme", da se zna kako je ono došlo, te prikazuje strelicu koju će usmjeriti duh, na put njegova "dobitka". Vrijeme se svaki tren stvara. Sama filozofija zauvijek daje svemu pečat, jer prva o posljednjem, opet na kraju novog početka iz "prve" govori.

13. Filozofija jest geniji koji se do te mjere upoznaje u božjem djelu, da zna sebe, te "zna da zna", i zna odakle znanje potiče. Inače, kako svijet se održo u "prizivu" te intuitivne vječnosti: "jestosti" koja se jedino tako dobiva. Ona se intuitivno po geniju profetološki za bolje vrijednosti na tren i (ako treba) gubi. Pa tako sama filozofija, kao apsolutna i jedinstvena u sveopćem bitku znanja, je srce teologije, i jest objava, očiglednost u nepatvorenosti dokaza. Time, pomalo i grubo a i s jezičkom slobodom, osobno bih ovdje naglasio, da: ako je 1. "teologija" duh; onda je 2. "znanost", tijelo i materija svijeta i svemira; da bi na kraju 3. "filozofija" bila obuhvaćanje na jednom mjestu sveg, iz nemogućeg profetološki stvaranje mogućeg.

14. Pa je znanost najveća iluzija, kao "istina", iako je povezana sa zorom; a i upravo zato jer je to prizemna matematička estetika, ili iracionalizam svijeta koji se pokušao šematizirati: izučiti i staviti u kodove prostora i vremena. Sada treba pričati o tome koliko je to u odnosu na bitak i apsolutnost, besmisleno. Time je znanost kao svaka iluzija, uvezana s prizemnim stanjima spoznanja, najveći realizam, a iz kojega će izrastati zavodljivi objektivizam, kao društvena konvencija odnosa pojmova. I ovdje treba biti pažljiv oko ova dva pojma. Sam objektivizam je ono u što pogrešno ljudi vjeruju, kao u realizam, i što su Augustin i Descartes željeli mudro spriječiti.

15. Imamo ovdje dakle bitna tri pojma, egzoterija, ezoterija i egzorcizam, koji su neraskidivo vezani od neba do zemlje, i od zemlje do onog najvišeg. Znanost je tako egzoterija, ili istina tijela svijeta u računalnom kodu, a filozofija ezoterijsko, kao unutarnja čistoća do stadija samog bogojavljenskog primanja. Ostaje još egzorcizam, kao fenomen, što ima bitno svoje mjesto u svijetu, i ne treba ga zaboraviti prilikom tumačenja religije. Tako je teologija duh ili apsolut, koji ima svoj red spuštanja, pa se zato pojavljuje u početku proroštva kao Objava, te se tu ne smije zaboraviti da se to može izjednačiti sa čistoćom filozofije.

16. Filozofija jest geniji koji se toliko čuje u vremenu, da postaje prorok veći od imenovanog učitelja, i navjestitelja budućnosti, a koji - što je i najvažnije - može i pogriješiti, i tako stvoriti svoj predmetni svijet. Epifanizator međutim djela duha iz istine Postanja, učenik "objave Apsoluta", duh beskonačnog koji vječnost spušta u rukopis vremena, ostaje uvijek jednak u vječnosti: probija prema svim budućnostima ne/predvidivih malih svjetova, zaziva Sebe u sva vremena.

_____________

Glavnom gradu Kazakhstana treba vratiti ime Celinograd kako je to bilo, jer je prirodno, a od Astana - uz dužno poštovanje Nursultana Nazarbajeva, velikog čovjeka i velikog prijatelja civilizacije i svijeta - jer "celin" na ruskom znači "djevičansko polje", što je velika mogućnost za puni uspjeh.
__

The capital of Kazakhstan needs to return the name Celinograd as it was, because it is natural and from Astana - with due regard for Nursultan Nazarbayev, a great man and a great friend of civilization and the world - because "celin" in Russian means "virgin field", which is great the possibility for full success.______________

PROPAST CIVILIZACIJE –
- U IŠĆEKIVANJU ARISOKRATSKKOG APOSTOLSTVA

Čovječastvo srlja u propast ako se hitno ne riješi demokracije, i kao istina i kao pojma i posluša filozofiju kao je to ona oduvijek govorila. Demokracija je komunizam, komuna, demos, ideološki izrasla na prostoru polisa, a danas je to mantra za podštapanje, kao dokaz ili pseudodokaz pseudo/istine, u pojmu kojeg čovjek razumje koliko mu je upravo potrebno da bude zarobljen. O čemu se radi? Već dugo vremena svijet je kontanimiran mišlju da je demokracija spas i dobro, gdje to rješava većina pitanja svekolikog, koja jesu a i mogu se pojaviti. Ali, hm:... Civilizacija treba robove i od čega bi živjela; i zato joj je nužna demokracija kao manipulacija, i pogrešna istina koja se postavlja kao prava. Nietzsche je svojedobno govorio da "narod voli da bude vođen ali tako da izgleda kao da on vodi". Ova nasušno potrebna bit duboke duše, u obliku "dara suverenosti", i laskanja činjenicom da si "ti" sad suveren, bačena je narodu pod nos. Pa sada oni, a koji su neuki, gle čuda, iznenada postaju misaoni i mudri: tobože važni i ozbiljni u toj mudrosti; pa donose odluke koje su im masovni mediji u doticaju prethodno zadali, upravo kao proroci te "istine", da bitno stvaraju zemlju te profetologije tih sotonskih proroka.


THE RUIN OF CIVILIZATION - IN ANTICIPATION OF ARISTOCRATIC APOSTLESHIP

The man falls into ruin if he does not solve democracies urgently, both as truth and as a concept and obeyes philosophy as he has always said. Democracy is communism, commune, demos, ideologically developed on the polyspace, and today it is the mantra for depravity, as a proof or pseudo-pseudo-truth, in the notion that one understands as much as he needs to be captured. What is it about? For a long time, the world is contingent on the idea that democracy is good and well, where it solves most of the issues of the whole world, which may and may appear. But, hm: ... Civilization needs slaves and where to live; and therefore it is necessary for democracy as a manipulation, and a false truth that sets itself as a right. Nietzsche once said that "the people liked to be led but to look like he was leading". This deeply needed bit of deep soul, in the form of "the gift of sovereignty," and the plagiarism of the fact that you are now sovereign, is thrown to the people under your nose. But now, those who are unkempt, seeing miracles, suddenly become thoughtful and wise: it is important and serious in this wisdom; and then make the decisions that the mass media had to deal with, just as the prophets of this "truth", to substantially create the land of that prophetic prophecy of these Satanic prophets.
_______


J.B. Tito i medvjedi
Za ovu nesretnu situaciju Bosni i Hercegovini kakva jest – naopaka - kriv je J.B. Tito! Stvar je veoma jednostavna: Razlog je u tome što on u onim svojim seansama lova s kojima se nadahnjivao, nije pobijo sve medvjede po ovdašnjim šumama koji su se kretali, nego je ostavio neke za rasplod, pa su se razmnožili.
___
J.B. Tito and the bears
J.B. Tito is to blame for this unfortunate situation in Bosnia and Herzegovina as it is - upside down! The thing is very simple: The reason is that in those hunting sessions he was inspired by, he did not kill all the bears in the moving forests here, but left some for breeding, so they multiplied.


___
AMERIKA I EUROPA
H. Kissinger je svojedobno s pomalo ironije rekao: Dajte mi broj na koji bih mogao dobiti Europu! Međutim kako je počelo moglo bi se to okrenuti i proročki njemu vratiti kao bumerang. U ovoj disperziji vlasti koja se propagira da je dobra, dobra je samo kada se drugom događa. Zato, s pravom, ako netko uskoro i pomisli da javno pokuša reći jednu zgodnu istinu, ili pravu istinu na zgodan način, morati će ga uvjetno citirati, i reći: "Dajte mi broj na koji bih mogao dobiti Ameriku."


AMERICA AND EUROPE
H. Kissinger sometimes said with some irony, "Give me the number I could get to Europe!" However, as it began, it could turn to prophecy and return to him as a boomerang. In this dispersion of authority that is propagated to be good, it is only good when the other happens. Therefore, rightly, if someone soon thought that he was trying to say a fair truth or a true truth in a handsome way, he would have to be quoted condensively and say, "Give me the number I could get America."__________________________


KINA
Taoizam kao zapadni neoplatonizam ili sve/vremeno PREDVORJE SVJESNOSTI
__________
Dogodila se jedna veoma važna stvar za svijet i njegovu promjenu, put, te uputu u dalje postupanje: štovanje zakona i proroštvo povijesnog vremena. Nije više važno što Amerika kaže da je vrijedno, nego Kina, gdje to postaje odlučujuće za ovdje definiranu profetologiju (A. Celin): budućnost svijeta u stvorenom-stvarajućem vremenu. Sama ima veliku potku taoizma, koja je jedina filozofija u cjelovitosti – civilizacija - koja se može usporediti s europskom mistikikom od teozofije, i dostojno stati uz rame najvišem od ezoterije. Radi se o platonijansko-neoplatonijanskoj metafizici artemidskog misterija, koja je jednaka misteriju tajanstvene žene Lao Cea, kada ovaj Nju spominje na pravom mjestu, i o Njoj njoj znakovito govori. A to je na nekom kraju vječnog početka nepobjedivo.
Pretvori besvijest u filozofiju a filozofiju proroka koji zakonovavno govori, ili ono profetološko, pa ćeš imati mitologiju svijeta: ili tzv. religiju: svijet kao najveću mitologiju koja je bila i koja postoji; i koja se ne da srušiti, do dolaskom novog proroka koji jače u trenutku navjestiteljski govori.


CHINA
Taoism as Western Neoplatonism or All / Time THE LOBBY OF CONSCIOUSNESS
__________
There was a very important thing for the world and its change, a path, and a guide to further action: respect for the law and the prophecy of historical time. No more important than America is worth it, but China, where it becomes decisive for the defined prophecy (A. Celin): the future of the world in created-creation time. It itself has a great thrust of Taoism, which is the only philosophy in its entirety - civilization - that can be compared to European mysticism of theosophy and worth standing at the shoulders at the highest of the esoterics. It is a Platonian-Neoplatonic metaphysician of the Artemidic mystery, which is the same mystery of the mysterious woman of Lao Cea, when she is mentioned in the right place, and speaks for her. And that is at one end of eternal reign, unbeatable.
It converts belief into philosophy and the philosophy of prophets who are legally speaking, or what is prophetic, so you will have the mythology of the world: or the so-called. religion: the world as the greatest mythology that was and which exists; and which is not to be dropped, until the arrival of a new prophet who is stronger at the time of proclamation.


___


GOSPODAR I ROB
___________
Alfa i omega logike je da logički izveden stav ne znači da je istinit stav, tako da je logika za filozofiju bezvrijedna; a danas se u svijetu logiciziraju paranoje, pa se kombinacijom istinitih i lažnih stavova, te kombinacijom laži i istina, dobiva neka rezultanta: izvjestan red odnosa koji je u izričaju smislen, ali je pogrešan. Uzmimo ovdje primjer odnosa slobode i ropstva__ropstva protiv kojega se svi tobože borimo. Mi smo slobodni i imamo slobodu, a imamo i oslobodioce, i vidjet ćemo kako to nije nimalo jednostavno, kako se to na prvi pogled može učiniti. Oslobodi li su nas od turske i austougarske imerije, od njemačkog fašisoidnog nacionalizma, i od talijanskog fašizma, od ustaša i partizana, i sad su oslobodioci na vlasti u Hrvatskoj, koji nam uz to govore kako smo slobodna i nacija i država, i kako smo sada na slobodi.
I tu upravo nastaje problem.
Jedan naš umni pisac je jednom prilikom rekao, kako su u Rimu postojali robovi, i govorili su im svi da su robovi, i nitko im nije govorio da su slobodni. Danas mi u Hrvatskoj imamo slobodu - i države i naroda - i "slobodni smo", i svi nam govore da smo slobodni. Pa tako možemo recimo slobodno da odemo u Njemačku ili Irsku, te kada tamo postanemo robovi nekom novom gospodaru, tko nam je kriv što smo pobjegli od slobode (i Plenkovića), i izabrali ropstvo.
Izokrenuo bih zato sad jednu Nistzscheovu misao inspirativno ovdje za čuti, a koja otprilike kaže: kako u biti čovjek voli da bude rob, ali tako kao da izgleda da je slobodan; jer na kraju sam je slobodno odlučio da ne bude slobodan, nego da postane robom.NEVJEROJATNI PROROK
___________
Najveći filozof Zapada drugoga milenija naše ere, ja Anton Celin s osobnom i apsolutnom odgovornošću te apodiktičkom izvjesnošću izjavljujem, je F.W.J Schelling: po istini govora i dokaza, po direktnosti i jednostavnosti pristupa, po teozofiji i mistici, čak epifaniji božanskoga bitka kuju je sam u svojoj metafizici pružio. Znao je svjetotvorenje jer mu je bogotvorstvo bilo jednostavno, na dohvat, on u njemu; prisutna teofanija, pa je ispušao objave Apsoluta, tako da je njegova filozofija stalni dijalog sa stvoriteljem.POEZIJA DUHA
- ILI -
UMJETNOST BOGOPOSLANIH
KONCEPTUALNI UMJETNIK I NJEGOVE ANTIGONIČNE PERFORMANSE UMJETNOSTI
__________
Ovo što je učinio Slobodan Praljak ovih dana stavlja ga uz rame najvećeg konceptualnog umjetnika Isusa Krista, koji se ikada pojavio, i bio: Gospodin, samo/žrtvovanog za spas svijeta i kozmosa, Univerzuma; prostora konačnosti i beskonačnosti, svih duša koje su bile, koje će doći, u vječnosti i u vremenu. Pa onaj koji to hoće da objasni racionalno, tako da poravna misao jasnim dokazima, u startu se raspada u svojoj pretpostavci da to osmisli razboritim pojmom. Prije svakog pitanja koje će doći, duh koji je autentično stvoren, već je u sebi potukao sve hibridne odgovore.
U ime Artemide, boginje, i njezina misterijaIGRA VELIKIH VJETROVA
________
Politika je prljava i nitko iz nje nije izašao boljim čovjekom, nego gorim. To je igra sa Sotonom, i koliko se god trudio u jednom trenutku ćeš sa njim napraviti kompromis.POGREŠNO IMENOVANJE
________
Ne postoje u Bosni i Hercegovini nikakvi ustavotvorni "Bošnjaci", ekskluzivno uzeto kao narod za sebe, i nema nitko suvereno pravo - od bilo kojeg od tri državotvorna naroda - to sebi ime prisvajati. Postoje tek tri ustavotvorna bošnjačka naroda, a koji su Bošnjaci-Hrvati, Bošnjaci-Srbi i Bošnjaci-Muslimani, te nije tu ništa proturiječno. Imana su "jako skupa" u imenovanju naroda da se upotrijebe, jer ona imaju iza sebe već izvršen povijesni i zajednički podnesen Exodus, te čak i svjetotvoračke pretenzije, pa je tako besmisleno o tome raspravljati.


POLITIČKI AMATERIZAM
________
Srbi su eklatantni primjeri političkih antitalenata u svijetu, u kozmosu ovog našeg prostora i vremena, što je gotovo neusporedivo s bilo kojim drugim narodom i bez čak presedana. Nemojte ih slučajno sa Rusima porediti, jer oni su svjetotvorački i svjetodržeći narod europske civilizacije - i tog svijeta - a ovi zbunjeni i nejasno kodiran satelit koji plovi u svemiru, jednak svim balkanskim iskompleksiranim entitetima, s imenima, koji nekako sebe hoće da uzmu ozbiljno i tako se predstave, da se tako o njima govori. Tako su do sada imali oko 100 različitih političara niskorazinskog kvaliteta poput Pašića, Miloševića, Šešelja, pa potom Vučića i Dačića, i upravo njih beskrano vole i uzdižu; a naspram ovih imali su samo 2 velika političara, koji su zaista veliki - i velike stvari učinili za slobodu svih nas i mir na Balkanu - Miloša Obranovića i Vojislava Koštunicu, te upravo njih beskrajno mrze.
Nevjerojatno i nemoguće!


BORIS TIHI
________
Kriminalno pašće je krepalo, uz to lopov i varalica kojeg kompletno pravosuđe Bosne i Hercegovine štiti i jeste štitilo od njegova posvemašnog sofisticiranog banditizma. Inače – i da ovo kažem – je čovjek koji bi pobjegao na drugu stranu ulice kada bi me u gradu vidio.
Savjetnik lešinara u politici – i svemu ostalom - Željko Komšić i predsjedništvu: inače čovjeka koji je na temelju ne/izvršene lustracije uzimao blagodati s kojima je opoganivši ih svojim imenom, ostao u Vrh Bosni - pravo ime Sarajeva - da kontanimira prostor ove nestretne i napaćene države, koja je to još od turskog udara. Bitno je svojim primjerom učestvovao u degradaciji jednog ustavotvornog naroda kojem ja pripadam ili stvoritelja ove države, Hrvata, te njegovu državotvornost rušio kao kolaboracionist iznimne kameleonske osobnosti i kao "ljigavac" šupljom prićom pred nabusitim strancima što plačaju dobro - koji ionako ništa ne razumiju na Balkanu - na rub ponora.
Neka ga Artemida, boginja - i božica Univerzuma i koja je Gospodarica nad svim svjetovima - gore, u vječnim lovištima na Nebu poništi: po duhu svojih beskonačnih principa i po svojoj najvećoj djevičanskoj moći, a u sjemenu, tako da mu se duša zatre zauvijek i ne ulazi svojim otrovnim umom u druge otvorene - a i otvarajuće u budućoj vremenitosti i zatvarajuće (zatvorene) - svjetove.
"Quod licet lovi, non licet bovi."
A to u ovom našem "fajterskom"slučaju znači: Nikada se meni ne suprotstavi! __ac

TITO
_________
Tito je malo ljudi pobio za onoliku državu i trebao je više: danas bi Hrvatska bolje stajala u svijetu, kao i sve ostale slavenske zemlje na Balkanu, i ne bi nam stranci komadirali: a misao britanske krune, masonske lože, CIA-e i Židova u Americi bila bi manje važna - ili nevažna - od mog predsjednika i mene za moju državu. Nemojte Bleiburg u ovom kontekstu spominjati jer je on kolateralna šteta ludila rata; a i podsjetio bih vas da kada su Frncuske trupe sa Charles de Gaulleom ušle u Pariz, na licu mjesta su streljale 50.000 Parižana bez ikakvog suđenja, a sa samo uperenim prstom na njih, KOLABORACIONISTA: (pravod) UNIŠTITELJA FRANCUSKE. Pa Vi mijenjajte ime Trga u Zagrebu, kako vam se čini da je potrebno!


ŠTO JE SVIJET
________
Svijet je leš, pa tko je shvatio da je svijet mrtvac, svijet ga i nije dostojan (op. cit), kaže znakovito i naprosto Tomino gnostičko evanđelje: ispravno u ontološkoj i bogojavljenskoj formi za odabrane, ali - eto - pogrešno u odnosu na današnje razumijevanje svijeta koje je puko preživljavanje prostih. Tako do slučaja ostvarenja Postanja ili Apokalipse – što je na jedan način isto - treba iskoristiti "algoritam duha", o kojem će se ovdje naširoko ali i uboito govoriti. To je jednostavno dati u odgovoru smišljenje pažnje na Istinu, koja se koncentrira na ono gnostičko, u bilo kojem svjetotvorstvu. O momentu pretvaranja leša u stvarnost u povijesti našeg "držećeg" svijeta, počeo nanovo ozbiljnije u filozofiji - a gdje bi drugdje - govoriti 1. Barkley (esse est percipi), a dovršio 2. Schelling u misli Iskona koji je identitet u neraskidivosti; a to znači da je pitanje ostvarenja dobrog i poželjnog svijeta, upravo dolazak proroka koji će vječno kao filozof, koji zauvijek na/dolazi iz vječnosti, to lako domisliti, i govoriti.BAVLJENJE MIZERIJSKIM
________
Ivo Andrić je moralni i intelektualni ponor u svojoj propasti i kao takav je providan u svom pisanju, namjeri, te je besmisleno da se o njemu govori. Nobelovu nagradu je dobio kao antipod komunizmu, koju inače dobivaju svi protivnici nečega, što je već zacrtano da tako i bude. Sam je antipod Istini - što je nužno morao znati - te se to vidi u njegovu kierkegaardskom tumačenju svijeta egzistencijalistički, ali tek u filozofskoj minornosti. To intelektualno ništavilo – za pretpostavljenu razinu – u svom životopisu ima rigidne nacionalnu mutaciju pogubenog oblika, zvanično se predstavljajući neopredijeljenim i sveljudskim. Ne uspijevajući doseći visinu duha, gradi sve svoje na svojoj osobnosti. Naprosto, on je letargični pripovjedač najprostije povijesti koju uglavnom izmišlja, tako da ubija u svojoj prirodi života, sam život u njegovu dobru iracionalizmu, kako jest—a da ne govorimo o nemogućim pristupu ekstatičkom. Ima u glavi racionalni razlomak s kojim sve dobiva, ali u biti gubi. On nema onu estetiku uznesenja, najvažniju u sferi poezije duha po onom što očekuje "zakazana umjetnost": bilo genija u saznanju uvišenog po nadolasku čarobnog "mira i tihe veličine", kako je to tvorac filozofije egzistencije F.W.J. Schelling izgovorio. Njegovo pisanje je prožeto ravnom linijom priprostog svijeta, nizanjem riječi koje idu u detaljima: koji istina postoje po sebi, ali su sami đavoli u edukaciji i didaktici civilizacije, kada bi ova trabala se naći u središtu božanskog. On je propadanje i svaka njegova riječ je gubitak, ali za onoga koji zna što je to filozofija, Istina, kao i odakle Sve-otpočinje. Njegove knjige se danas na Zapadu i ne čitaju. On je važan međutim srbijanskim intelektualizmu za neku reputaciju i dokaz nečega, što nije jasno niti definirano, nego naprosto tek figurira tako da otaljava svoj posao svojom pojavom pojmova i bivanja, kada je sam biološki tom zadatku duh stvaranja usprotivljen. ¸
On kao pseudoistina i kao problem najveće zlo južnoslavenskih naroda koja se pojavilo u bijelim rukavicama, te može pod ruku ići s Pašićem, Čosićem ili Šešeljom. On je naš Crni prorok našeg crnog proroštva, i vremena, koji se zamotao u ambalaži zavodljivog govorenja, te opstoji u zaboravu pojave velikog filozofa da to narodu otkrije. Ali o njemu ne treba da se šuti, te kako jedan veliki mistik u svoje vrijeme reče, o onima koji su suludi i pogrešni: treba ipak izučiti njihovo govorenje da bi se znalo kako sotona se javlja, i u koje vrijeme je njihova na/dolaženje crnoga proroštva.


______

APOKALIPSA – PUT OD NEMOGUĆEG K MOGUĆEM
Civilizacija koja neozbiljno shvati FILOZOFIJU, ne poznaje je i ne želi, sigurno će propasti jer ne razumije svoju bit, sebe i svoje nulto stanje Postanja, svoj vječni "brisani prostor mišljenja", raskrsnicu pred svim svjetovima. Zato slušajte riječi koje vam boginja Apsoluta kao odgovor što stoji ispred svih pitanja - svih vremena i vječnosti - govori!


JAZU i SANU
Jugoslaviju je stvorila "Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti" a srušila "Srpska akademija nauka i umjetnosti". Nije ovo tek pojednostavljeno rješenje velikog pitanja i problema, kao niti želja da to tako nekome bude viđeno i iskazano, nego naprosto neosporna činjenica događanja u sustavu aristokracije duha, iza koje uvijek dolaze velike odluke, a onda to narod s velikim žarom i poletima slijedi. Odabrani uvijek govore drugačije i nevjerojatno, iza kojih slijede osobiti pokreti, postupci drugačije povijesti u prepoznanju - i novoga koda. Tako su jedna i druga su imale nježno uzgajani projekt koji je vršio svoje profetološko dejstvo. A to je i pitanje latentne karizmatičnosti njihovih pojava, koje uvijek na/dolaze u sebe, u vrijeme, tako da bude sprovedeno ono što se logicizira u pretpostavci. A ovo je osobno moje pitanje afirmacije profetološke filozofije, kao upute u Posljednju filozofiju, metafiziku koja odgovara na sve filozofsko, koja otpočinje postojanje, kao takva: koja je prva u vječnosti, te postavlja takve visoke arhetipe misli, iza kojih nužno se naslijeđuju događaji kako je govoreno. Pa dok je je tako prva 1. imala istinu i čistoću duha, viziju Ilirskog pokreta za spas Hrvatskog i svih južno/slavenskih naroda, a po promisli Boga na način da nikome ništa ne uzme i ništa tuđe sebi ne prisvoji, druga je 2. vođena naputcima samoga Sotone, nosila sami dokaz svoje patvorenosti duha, laž u eskalaci, mržnju i bezumlje. I dogodilo se ono što je svaka u svojem srcu duboko željela__stvaralaštvo i rušenje.
Prva je imala 1. svu ljubav prema dobru i istini, u zazivu genijalnog intuitivnog artemidskog duha, epifaniju božanskoga bitka koja je izražavala skrivene jake dokaze Stvoritelja, naspram druge 2. koja je eskalantno prikazala svu izopačenost čovjeka, bez Boga, kada sam bez božanskog poziva misli: izraženo u luciferovskom intelektualizmu s čime je sabrala u ruke sav balkanski pogrom.
Izvršeno je proroštvo: i jedna i druga su govorile!
Pa dok je prvu 1. krasila uzvišenost prema traganju ispravnog i najboljeg europske puta kultne povijesti, kako se ona dogodija velika i moguća, da se održi i uzvisi - postane moć-nadmoći - postane uzor na raskrsnici među svjetovima, u transkozmičkim sferama pretpostavki, te tu sad pravilno prorokuje; druga je 2. skovala podmukli izopćenja dobrote u pseudo-znanju, nakaradnog govorenja o povijesti, kvazi/pretpostavkama istine i pseudo-mudrosti.
Pa su naspram J. J. Stosmajera i Trumbića, te Mažuraniča i Račkog, stajali D. Ćosić, Ekmečić te M. Bečković, egzekutori Kadijević i Mladić.
I jednima i drugima je to bilo na čast i moguće.

Uskoro "OBJAVA" najviše europske istine koja će budućnost odrediti!

_____

"Sačuvaj me, Bože, hrvatske kulture i srpskog junaštva" / te bošnjačko-muslimanske multikulturalnosti!
Netko je jednom prilikom od filozofa a za filozofe - a bio je to u stvari Leszek Kolakowski - rekao, da jedan filozof za života uspje donijeti samo jednu orginalnu misao, a i nju ne uspje do kraja i kako treba iskazati. (op. cit.) Slobodan Šnajder, možda upravo zato što nije filozofom, uspio je literarno stvoriti ubojit filozofski arhetip konciznosti egzistencijalne metafizike, na konkretnom primeru spuštenog duha u svijet, što izaziva pitanja u beskraj, čak evo i u ovoj mojoj mističkoj teozofiji. U biti, ako hoćemo pravo i kako jest: "Sačuvaj me Bože bilo čega, a gotovo i sveg"; i kada bih sve Bogu govorio čega treba da me sačuva, on bi mi vjerojatno uzvratio sa velikim pitanjem: "Pa bolje onda da te nisam niti stvarao?!" Svjetlost jedne rečenice, koja govori ružnu istinu u mraku, upravo radi svjetlosti - i da rastjeruje posvemašni mrak kada stvara duhovnu svjetlost - mora ući u arhetip kociziranja sustava izričaja najviše mudrosti. Zato ovaj mali moj skromni dodatak njegovu sublimnu izričaju – u pravom trenutku na pravome mjestu, konkretno - neka shvati kao nužni razvoj vremena, te da je on (Šnajder) ovdje zadržao potpuno svoje auktorstvo.
____

Amerika
Konačno je zaustavljen i formalno pravno ubijen Džingis Kan (Hillary C.) 21-og stoljeća. Tako je Sv. Juraj u formi i imenu D. Trumpa probio je ždrijelo i srce pomahnitale aždaje, pa su paljevine i rušenja po svijetu s otimačinom silničke provenijencije te demagogijom demokratskih mantri, kao paradigmi budućnost u vremenu, na putu da se zaustave. Sada ćemo s pravom vjerovati u vrijeme, da će ga i dalje biti i trajati u boljoj povijesti svijeta, s pologom u bolju usmjerenost, u kojem ćemo nastaviti misliti i govoriti.


Putin i Trump
Iako je ruski predsjednik potajno navijao za Trumpa, situacija nije nimalo niti jednostavna za njega s ovim izborom, te se stvar mora višeslojno osmotriti: i ona se usložnjava i može usložniti, i opet tako razriješiti. Ne boji se Putin njegova američkog vojnog arsenala i moći, jer je Rusija najveća nuklearna sila na svijetu i može zbrisati svaku državu sa lica zemlje kada zaželi i za tren; kao što se ne boji niti gospodarskih dilova protiv njegova interesa, jer Šangajska skupina te ostali prijatelji uz njih strahovito ekonomski napreduju, među kojima je Rusija posvemašni lider. Ako se ponekad predsjednik Putin neugodno uznemiri i zbog svega ima i nemiran san - te izvjesne i noćne more - to je stoga što se ipak pomalo i oprezno pribojava Trumpova genija.
______

FILOZOF I PROROK
Riječi koje šalje filozofija u svijet uvijek su riječi proroka, tako da nije postojala filozofija koja je ostavila trag u povijesti a da nije "zauzdala vrijeme", da nije postala meritum vječnosti koji upravo "izbavlja" tu vremenitost, koja jest, profetologizira postojanje koje se svakodnevno živi, ali ne da izgovoriti.
Zar nisu Pitagora, Sokrat, Bruno, Schelling, proroci, koji su govorili ono što će se zaista dogoditi - na razini stratosfere znanosti pa tako i svjetotvorstva - te zar oni ne iskazuju Riječ koja će PROBITI STVARNOST, ostavljajući njihovo ime da se spominje, kako su se javili i pretpostavili. Ali postoje i crni proroci imena Aristotel, Akvinski, Hegel, Marx, koji će se pojaviti upravo 1. na povoljnu vjetru ovih gore izrečenih, kao i 2. na temelju metastaze svojeg racionalizma: koji je – uz to – i strahovito ubrzanje vremena k Apokalipsi, a može se zaustaviti samo Algoritam duha o kojem se ovdje govori, na osobit način: koji je veliki realizam i strahovit proročki zakonodavni misterij.
Uz to ne postoji religija koja nije proizašla iz teologije – iz znanosti o stvoritelju i stvaranju – a ne postoji teologija koja nije proizašla iz filozofije, kao one koja je ujedinila kozmologiju i teogoniju: 1. znanost o svijetu i 2. znanost o bogovima. Ali što je filozofija? Je li ona proroštvo i možemo li i moramo lo filozofa smatrati prorokom? Pored standardnog etimološkog njezinog tumačenja o ljubavi spram mudrosti (sophia), ona je i duhovno tumačenje ujedinjenja dva jastva, velikog-ja i malog-ja, bogotvornog i svjetotvornog: ujedinjenje teologije, teogonije i kozmogonije. Način na koji se uvijek u filozofiju ulazi je uvijek izniman i uvijek po nadnaravnom pozivu.
Ljudi se danas varaju govoreći da Boga nema, varajući sami sebe, govoreći to te varajući svoje unutarnje sobstvo, koje Postoji. Pa oni koji su deklarirani ateisti i govore kao Boga nema, u biti su najveći vjernici na drugoj strani, u nešto, te najveći fanatici vjerovanja, u nekom djelu svog uma: najveći zaljubljenici u vjerujuću umstvenu svoju osobitost. Vjera suvremene znanosti u samu sebe je vjera u kozmos, svijet, poredak, univerzum – sa pogrešnim imenom - te zato postoje suvremenu proroci; kada nisu to samo Kopernik, Bruno, Galiley, nego i Eistein, pa i ovaj suvremeni njihov arhetipski popularizator, Howking.


Words that sends philosophy in the world are always the words of the prophet, so that there was no philosophy that has left its mark in history and that it is not "rein in time" to become not just the merits of eternity that "rescues" the temporality, that is, the existence of which profetologizira daily lives, but not to pronounce.
Do not Pythagoras, Socrates, Bruno, Schelling, the prophets, who spoke what will really happen - at the level of the stratosphere science including svjetotvorstva - and they are not recognized word that will break through reality, leaving their name to be mentioned, as arose and assumed. But there are also black prophets names Aristotle, Aquinas, Hegel, Marx, who will appear just at the first favorable wind this up imposed, and the second based on metastases his rationalism: that is - in addition - and tremendously accelerate time to the Apocalypse and can only be stopped algorithm spirit of which is discussed here, in a special way: that is great realism and tremendous prophetic legislative mystery.
In addition, there is no religion that is not derived from theology - from the science of the Creator and creation - and there is no theology that resulted from philosophy, as well as those who united cosmology and teogoniju: 1. science of the world and the second science of the gods. But what is philosophy? Is it a prophecy, and if we can and we have to separate philosophers considered a prophet? In addition to the standard etymological its interpretation of the love of wisdom (sophia), it is also a spiritual interpretation of the unification of two identities, large and small-I-I, bogotvornog and svjetotvornog: Unification theology, Theogony and cosmogony. The way is always the philosophy of inputs is always exceptional and is always the supernatural vocation.
People are now saying that cheating is no God, deceiving your own selves, speaking to and deceiving their internal sobstvo that there. So those who are declared atheists and speak as God does, in fact the biggest believers on the other side, in something, and most fanatical belief in some part of his mind: the biggest fans of believing reason alone its own peculiarity. Faith modern science in itself is faith in the cosmos, the world order, universe - with the wrong name - and so there are modern prophets; when not only to Copernicus, Bruno, Galiley, but Eystein, but this contemporary archetypal their popularizer, Howking.


___


MEĐUGORJE
Vatikan nije u pravu oko procjene Meugorja kao svetišta i pojave vječne nepatvorene duhovnosti bezgrešnog začeća, te bogorodice nezaustavljive suvislosti i silnih dokaza. Pa ako već decenijama Gospa tu izaziva veličanstven sabor – ecclesia – duha, u stanju pozitivne energije i intuitivnosti - a zatečene i ostvarene u nebeskom vjerovanju - onda je tu i svako dokazivanje Marije Bogorodice suvišno. Milijuni koji se sakupiše u Njezino ime na tom mjestu, označeno čistoćom i uznesenošću vječne neokaljane nade i skrušanosti pred Svemoćnim, govori kako je Ona s njima. Nije grijeh u tome što netko nema duhovne oči da prepozna te oslušne sinergiju realizma i misterija na tome mjestu, ali mu je zadatak po Isusu vjerovati u Nemoguće. Vječna djevica koja simbolizira čiste duše u čistoći same vječnosti, pred kojom mudraci se pokloniše, kada - po ljubavi - otkriše sebe u ludosti svoje mudrosti, govori upravo "iz" svemirskog sakramenta Međugorja svojom veličanstvenom čednom mudrošću, o zabludi svjetske (danas) svekolike zapale ludosti.

__

MEĐUGORJE
The Vatican is not right about the assessment Međugorje as a sanctuary and the appearance of eternal genuine spirituality of the Immaculate Conception and the Virgin unstoppable coherence and overwhelming evidence. So if for decades Our Lady that causes magnificent Parliament - ecclesia - the spirit, the state of positive energy and intuition - a swollen and realized in the heavenly belief - then there's any proof of Mary Mother of God superfluous. Millions who are gathered in her name at that point, marked purity and height of unalloyed eternal hope and humility before the Almighty, says that she is with them. There is nothing wrong in the fact that someone does not have spiritual eyes to recognize and listened synergy realism and mystery at this point, but his task by Jesus to believe in the impossible. The eternal virgin that symbolizes pure soul in purity itself eternity, before which sages are worshiped, when - through love - Findings himself in wisdom wisdom, says just "from" space sacrament Medjugorje its magnificent chaste wisdom, the error of the world (today) overall burn folly.

______________
OBJAVA POPISA:
Pod vlašću komunista za vrijeme Tita, te pod vlašću Kraljevine Jugoslavije za vrijeme kralja Aleksandra Hrvati u Bosni i Hercegovini su bolje stajali nego pod vlašću HDZ-a, kojem su kao ustavotvoran narod povjerili vlast po načelu narodnog konsenzusa u sustavu republikanskog ustroja, kakav danas postoji u Europi. Zato se treba ozbiljno čitava situacija preispitati na razini nacionalnog tijela koje može donijeti meritornu odluku.


Civilizacija je u opasnosti i treba je spašavati svim sredstvima POSTOJANJA i profetologije, svim dokazima mita; te nju ne može spasiti 1. sila kao algoritam materije koja naprosto ljudima u jednom trenutku izgleda važna, i bit sveg, nego tek 2. misteriji ALGORITMA DUHA koji "jest", koji "dolazi" i u vječnom je na/dolasku, koji je po Postanju nju i stvorio. Tako će - kao i uvijek - u pravom trenutku bogo/poslani izvući ISTINU iz rukava i reći Riječ, koja postavlja i vraća odnose stvaranja. Uvijek se očekuje PROROK koji će govoriti, rješava nemoguće u vječnosti, pred nastupajućim vremenom, ali je sada očekivanje iznimno, programsko, i biti će jako brzo dokazano.


Ja sam AC__prorok koji Govori, čelnicima iz Instituta za strateška istraživanja iz Washington (Steel, Bugajski) u ANUBiH, a na upit, rekao da ustavotvorni i državotvorni narodi u BiH moraju imati mogućnost VETA na odluke koje im ne odgovaraju, u bilo kojem stupnju odlučivanja bez mogućnosti da im itko to ospori. Oni su TVORCI DRŽAVE i to je njihovo vlasništvo 1/3, a to je jedina mogućnost da se dvojica ne udruže protiv trećeg. I što sada poslije svega o tome ima Ustavni sud odlučivati???!!! Ako je VETO-VETO, te to osporava neregularna institucija za postavljanje VETA, onda je to nešto što nije "VETO". To je isto kao da ste došli kod liječnika i rekli mu da vas boli noga, a on napisao diagnozu: "Njega noga ne boli i njemu se to pričinilo."
A SVE TO JE UČINILA AMERIČKA BOLESNA POLITIKA, PROIZLAŠLA IZ UREĐENOG I LOGIČKI SOFISTICIRANO SUSTAVA APSOLUTIZIRANJA SVOJIH NEBULOZNIH PARANOJA!!! !!! !!!
Nalazimo se u situaciji da ponovo Hillary Clinton hoće da zavlada svijetom, što bi bilo sad STRAVA NAD UŽASIMA I TAMA NAD BEZDANOM, koju osobno vidim kao problem. Ako se to naivnom američkom narodu dogodi da za nju glasa - i da nam to priušti - tada to samo DUH IZNAD VODA može razriješiti.Razaranje filozofije otpočinje kada Sotona počinje da vlada svijetom, rečeno riječima "Zlo", bitno pseudo/filozofija; a to je kada sustav racionalizma i racionalista nadvlada, što je u biti sustav osrednjih i pomalo talentiranih ljudi: koji eto nešto i znaju u referentnom svijetu prostora i vremena, te taj svijet traje do svoje propasti ili do dolaska novog velikog proroka, a koji će onda Govoriti. Tako se uvijek pojavi netko tko želi neki Spas i hoće se za to žrtvovati: kao Veliki vrač i Mag iz vječnosti, u prostor i "rukopis vremena": blagodareći čemu evo danas mi Ovdje i Sad računamo da naš svijet "jest" i još postoji, kao takav, da je kao neka ladica u Apsolutu još uvijek "otvoren".
Sve je pitanje proroka koji navješćuje svoje Ime, govorenjem našeg događanja, koje ćemo kad postanemo narod sakriveno, poslušno - često i logički mudro i metafizički ludo - izvršavati.
Ne možeš ti zauzdati Nebeskog konja, kako možeš fizičkog na zemlji, nikada: i ti paralelizmi su besmisleni. On se ne da uhvatiti u svijetu: probija stvarnost i kida usde prostora i vremena veoma lako, jer je u dogovoru sa Stvoriteljem. On vidi Boginju Postanja i ide k Otkrovenju, omogućuje i predodređuje dalje događanje svijeta i svjetova; čist je prorok koji "drugačije postoji" od pretpostavki talentiranih ljudi i prosta čovjeka. S njime se ne može razgovarati riječima govorenja, a neki ljudi "iz svijeta" u neznanju to pokušavaju.
Prorok je "izborno vrijeme" on je Početak, metafizika vječnosti, te da bi ga se znalo mora se dogoditi ono što je Imenom zagovorio. On je u stvari projekt i odgovor na nekad i ne-postavljeno pitanje, koje će se dogoditi. U njemu je "zakazan događaj" i on će imati svoje "izvršenje", jer je dobro složio riječi njegova pretpostavljanja. To je jer ima istinu Nultog stadija Bitka i stanje Postnja, u sebi: zakon Stvoritelja svjetova; jer je približen Osi svemira i u samom centru Nje. On je prisutan postojanjem do potpunosti. On će govoriti će kao "presuditelj vremena", a njegovu govorenju neće biti dokaza, kao govorenju, naprosto, osim izvrešnih događaja koje je u naletu svjetotvorenja pretpostavio.
Na kraju drugačije se i ne može pojaviti božjim posvećenikom - ili navjestiteljem ili zakonodavcem - vremena, prorokom.


.


Ja sam svojedobno upisao filozofiju na katedri za filozofiju i sociologiju Filozoskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te odmah jasno uvidio da tu na tom mjestu gomila "marksističkih majmuna" razvaljuje sve filozofsko, mantajući pseudo/filozofske i anti-metafizičke paranoje, a u nemoći da se shvati uopće ono što je ezoterija, pa čak niti da shvate što sami govore. Danas njihov recidiv dominira sa svojim ekonomskim razlozima na istom mjestu i to veoma efektno, kao što opet isto tako veoma efektno ta masa kao dio Univerziteta prazni budžet Kantona Sarajevo, koje nesretni narod s mukom osigurava: da bi sve i 1. istina i 2. ekonomija stavila u režim zamračenja. To se filozofiji ne može sakriti. Time je tako ne-izvršena lustracija u pravom trenutku nad bivšim totalitarističkim sustavima komunizma, dobro došla pobjednicima u sukobu civilizacija, i miševima mekinjašima poput Ive Komšića, da bi u novonastaloj situaciji imali zbunjene resurse mase robova.
Tko je kad seljaka prevario.
Ali sad razinu sukoba podižemo. Sada više mizerija u duhu neće biti sila u materiji.
Međutim, spomenuta gore takva situacija u svijetu ODAPINJE STRIJELU laganog uništenja sveg: i svijeta, i civilizacije, i svemira - čudesno nedozrelim. Treba se potući s božjim poslanicima, pa onda šutnjom-govorenja, jasno govoriti.
Filozofija je dužna na to opomenuti, dok protufilozofiji koja je upravo na snazi neće željeti da to pomisli, mentalno nije sposobna da to shvati - algoritam duha joj promašuje samoga sebe - neće joj niti past na pamet takva jednostavnost postoji, neće joj biti drago to da čuje, te kako će pretpostaviti da je tako nešto moguće.I am once enrolled Philosophy, Department of Philosophy and Sociology Filozoskog University of Sarajevo, and immediately clearly saw that there in that place a bunch of "Marxist monkeys" smashing all the philosophical, mantajući pseudo / philosophical and anti-metaphysical paranoia and inability to grasp do what is esoteric, or even to understand it yourself speak. Today their recurrence dominates with its economic reasons in the same place and it is very effective, as again also very effective this weight as part of the University emptied budget of Sarajevo Canton, that unfortunate nation struggled to ensure: that all true and the first and second economics play mode dimming. This philosophy can not hide. This is so not-enforced lustration at the right time of the former totalitarian systems of communism, welcomed the winners of the clash of civilizations, and mice Marsa like Ivo Komsic, to the new situation had confused mass of resources slaves.
Who's when peasants cheated.
But now the conflict raise. Now more misery in the spirit will not be a force in the matter.
However, the above-mentioned such a situation in the world spin out arrows of slow destruction of all: the world, and civilization, and the universe - amazingly immature. It is necessary to fight with the prophets of God, and then silence-speaking, to speak clearly.
Philosophy is obliged to warn that, while protufilozofiji that just force will not want to think, mentally not able to understand this - the spirit algorithm misses her self - she would not even occur to such simplicity there, she would not be pleased that hear, and will assume that such a thing is possible.______Predlažem saborima Bosne i Hercegovine u svim sazivima, te saborima u obje postojeće republike ("entitet") da na samoj razini "Ministarskog vijeća" osnuju: "MINISTARSTVO ZA ZAŠTITU NARODA KAO I PRAVNIH PRIVATNIH SUBJEKATA, OD TERORIZMA DRŽAVNIH INSTITUCIJA - I AGENCIJA - KOJE OVA FINANCIRA"I propose the election of Bosnia and Herzegovina in all legislatures and parliaments in both existing republic ("Entity") to the level of the "Ministerial Council" set up "MINISTRY FOR PROTECTION OF PEOPLES AND LEGAL PRIVATE ENTITIES, FROM TERRORIST STATE INSTITUTIONS - AND AGENCIES - WHO THIS FINANCED "
_____________________________________________________hrvatski
Postoji latentni kriminal koji se ne vidi lako i ne može lako zamijetiti, ali je opasniji po zajednicu nego onaj koji se odmah sankcionira. Država odmah pokazuje kako je neki bitan kriminal suzbila, tobože, govoreći o tome na sva zvona u medijima nabusito, govoreći i trudeći se da uvjeri u nešto onima kojima je to potrebno. Ona se hvali s onim što joj je dužnost da učini, pred onima je financiraju, govoreći da je to tobože velikodušno učinila i da joj treba aplauz. Samu opet – a što bi drugo - čuva sebe tako da sustav sve "latentno privatizira", a na način da se to ne vidi - i ne smije tome suprotstavljati, pravilno, filozofski - što joj služi kao načelo. Ona naprosto postaje privatna, a da to tobože nije, te govori kako misli o stanovnicima kojima je nadređena, na taj način da im baca prašinu u oči mrvicama kruha koje su već njihove: ona ih vara samom njihovom imovinom koju im poklanja. Čuvajući samu sebe ona postavlja "obrambeni sustav" upravo od onih ljudi koje je uposlila, a koji na visokoj razini upravo obavljaju fini sublimni razgovor državne elite, u svrhu potpore jednih-drugima: što opstoji kao magla, nevidljivi umreženih svijet tankih niti po zakonu misterija, fluid, kojega duhovi od duha lako zamjećuju. Kriminal se bitno javlja u "ad hoc formiranim interesnim skupinama" države, gdje nitko nikome neće u lice reći da je kriminalac, ali će se prešutno o tome sporazumjeti, te učiniti ono što im je za priliku najbolje. Djelatnici pravosuđa štite državne službenike svom silinom svoje pozicije, jer ovi kao partijski zastupnici u skupštini neće "džarati mećku", udobno beneficirajući one pozicijekojih su se dokopali.
Tako društvena promocija jednog čovjeka može biti zaustavljena voljom jednog drugog čovjeka, koji ovdje nije Boris Tihi, u prvom trenu, ali upada u klopku svoje nedozrelosti i sitnih promotivnih interesa, za sebe. Zato, za mene - i odgovorno to tvrdim - Boris Tihi je kriminalac u ovom smislu par excellence, te ja osobno A. Celin za to imam neosporne dokaze, a koje ne mogu iz gore spomenutih razloga pred državnim efektirati. Za filozofa koji je imalo filozof, to znači da je vanjština naprosto - "egzotetija" - objavila rat meni, ezoteristi; te po svojem duhu prema odgovornosti svojim precima, prema sebi i Postojanju, prema svom Imenu i Civilizaciji, tome se suvislo moram suprotstaviti i na to suvislo odgovoriti. Na sreću – ili nekome na žalost - pokazat će se kako je rat sa mnom pokrenut, isto kao pokrenuti rat sa svim bogovima svih svjetova.русский
Существует скрытая преступление, не видимый свет, и не может быть легко видеть, что сообщество является более опасным, чем тот, сразу санкционировал. Государство немедленно показывает, как некоторые борьбы с преступностью, и все звонят колокола об этом в средствах массовой информации прямо о сообщениях. Она может похвастаться тем, что ее долг сделать, перед людьми, которые финансируются его, это, мол, щедр сделано. Сэм снова - и, что еще - держит себя так, что "скрытая приватизированы" таким образом, что она не видит, и не думаю, что, так как она служит принципу. Это просто становится частным, но, предположительно, не является частным, и говорит, что он думает, что жителям которых является родитель, так что они бросили пыль в глаза хлебными крошками, что они совместно. Сохранение себя он устанавливает "система обороны" просто один из тех людей, кто занятых, и что на высоком уровне только выполнять мелкие возвышенное состояние разговор элиты, для того, чтобы поддерживать друг Прочее: он существует в виде тумана, невидимого мира сетевых тонких нитей со стороны правоохранительных тайны жидкость, которая духи духе легко заметны. Преступление, по существу, происходит в "специальной группы по интересам" государства, где никто не скажет, что в лице преступника, но, чтобы быть молчаливое соглашение об этом, и делать то, что они были для лучшей возможности. Персонал юстиции защиты государственным служащим полную силу своего положения, потому что они, как партийных парламентариев будет "džarati Мекк" комфортно beneficirajući pozicijekojih они получили в свои руки.
Так социального продвижение одного человека может быть остановлена ​​по воле другого человека, который здесь нет, Борис Tihi, в первый момент, но попадает в ловушку их незрелости и небольшой рекламной интерес для себя. Так, для меня - и ответственно трудно - Борис Tihi преступно в этом смысле по преимуществу, и я лично А. Celin для этого у меня есть неопровержимые доказательства, которые не могут по причинам, указанным выше, до государственных efektirati. Для философа, который был философом, это означает, что внешняя просто - "egzotetija" - объявили войну на меня, ясновидящая; и в духе ответственности на своих предков, к себе и существования, к его имени и цивилизации, оно должно быть значимым, чтобы противостоять его и ответить связно. К счастью - или к сожалению кто-то - это будет показано, как началась война со мной, а также начать войну со всеми богами всех миров.

English

There is a latent crime that is not visible light, and can not be readily seen, that the community is more dangerous than the one immediately sanctioned. The state immediately shows how some combat crime, and all the bells ringing about it in the media bluntly about the messages. It boasts with what was her duty to do, before the people who funded it, it's supposedly generous done. Sam again - and what else - keeps himself so that "latent privatized" in a way that it does not see, and not think, as she serves as the principle. It simply becomes private, but supposedly is not private, and says that he thinks the residents which is the parent so that they cast dust into the eyes of bread crumbs that they shared. Preserving itself it sets "defense system" just one of those people who is employed, and that at a high level just perform fine sublime conversation state elite, in order to support each-other: it exists as a mist, invisible world of networked thin filaments by law mystery fluid, which the spirits of the spirit of readily noticeable. Crime is essentially occurs in "ad hoc interest groups" state, where no one will say that in the face of the criminal, but to be a tacit agreement about it, and do what they were for the best opportunity. Staff Justice protecting civil servants full force of their position, because these as party parliamentarians will "džarati Meck" comfortably beneficirajući pozicijekojih they got their hands.
So social promotion of one man can be stopped by the will of another man, who is not here, Boris Tihi, in the first moment, but falls into the trap of their immaturity and small promotional interest for themselves. So, for me - and responsibly to hard - Boris Tihi is criminal in this sense par excellence, and I personally A. Celin for that I have indisputable evidence, which can not for reasons mentioned above before the state efektirati. For the philosopher who had a philosopher, this means that the exterior is simply - "egzotetija" - declared war on me, clairvoyant; and by the spirit of responsibility to their ancestors, to ourselves and existence, to his name and Civilization, it must be meaningful to oppose it and to respond coherently. Fortunately - or unfortunately someone - it will be shown how the war started with me, as well as start a war with all the gods of all worlds.

_________

hrvatski

Amerikanci su oborili ruski avion kako bi izazvali raspad Turske i dalje destabilizirali Europi u i Euro-Azijski sustav, koji strelovitom brzinom ekonomski napreduje, te kako bi onda došli sa svojim idejama da im nešto objasne.


русский

Американцы сбили российский самолет с распадом Турцию и далее дестабилизировать Европу в и Евро-Азиатского систему, молниеносно экономического прогресса, и затем выйти со своими идеями, чтобы объяснить им что-то.


English

The Americans shot down a Russian plane to the break-up of Turkey and further destabilize Europe in and Euro-Asian system, lightning speed economic progress, and to then come up with their ideas to explain something to them.

_________ _________
ВСЕ любовь несчастны, но они по-прежнему в любви (aц)ALL LOVE ARE UNHAPPY, BUT THEY LOVE (ac)SVE LJUBAVI SU NESRETNE, ALI SU LJUBAVI (ac)

_________

_________ ****
русский
Наибольшее политик, который появился после Октавиана Августа в Риме, и древний мир - и кто управлял в течение 41 лет, где на этот раз появление Иисуса - Роланд Риган, гении (как Водолей, и я, для которых у меня есть особая привязанность), который идет в той же плоскости, с Борисом Ельциным, который был гений генов. Они спасли человечество от ужасов коммунизма и полного краха - как когда-то Александр, как их мощным предиктором. Теперь все выглядит так, в руках Владимир Путина, который является единственной надеждой, ИСТИНА И ВРЕМЯ: Если ему не удастся, и это не поддерживается всеми вместе, сатана будет взять на все в его руках, и мы можем попрощаться с миром.
Никогда не говорю вам в нужный момент не предупредил.
A. Celin


____****
English
The greatest politician who appeared after Octavian Augustus in Rome, and the ancient world - and who ruled for 41 years, where this time the appearance of Jesus - is Roland Regan, geniuses (as aquarius and I for whom I have a special affection), which goes in the same plane with Boris Yeltsin, who was the genius of genes. They saved humanity from the horrors of communism and the total collapse - as it once did Alexander as their powerful predictor. Now everything appears so in the hands of Vladimir Putin, who is the only hope, TRUTH AND TIME: If he does not succeed and it is not supported by all together, Satan will take over all in his hands, and we can say goodbye to the world.
Do not ever say to you at the right moment never warned.
A. Celin

____****
Hrvatski
Najveći političar koji se pojavio poslije Augusta Oktavijana u Rimu, i antičkom svijetu - a koji je vladao 41 godinu, gdje to vrijeme pojave Isusa - jeste Roland Regan, geniji (vodenjak kao i ja prema kome imam osobitu simpatiju), koji ide istu u ravan sa Borisom Jelcinom, a koji je bio geniji nad genima. Oni su spasili čovječanstvo od strave komunizma i totalne propasti - kao što je to nekad učinio Aleksandar kao njihov moćni pretskazatelj. Sada se sve pojavljuje tako da je u rukama Vladimira Putina, koji je jedina NADA, ISTINA I PUT: Ako On ne uspije i njega ne podupremo svi zajedno, Sotona će preuzeti sve u svoje ruke, i možemo se sa svijetom oprostiti.
Nemojte nikada reći da vas u pravom trenutku nisam OPOMENUO.
A. Celin


_________

Dvjema institucijama u Bosni i Hercegovini treba oduzeti licencu za rad:
1. Univerzitetu u Sarajevu,
kao i
2. Avazu.
Kada se to učini tog trenutka možemo razgovarati o putovima kako će svima građanima i narodima u državi Bosni i Hercegovini biti bolje. Početi će se pojavljivati spasonosna točka putanje nebeske svjetlosti. Upravo su te institucije kontaminirale prostor Zlom do te mjere da ono ide do središta prijestolja samog Sotone, a kojemu svi vragovi Bosne svaki dan podnose izvještaj.
To Vam govori Anton Celin - ili onaj koji osobito u stadiju Nulte kategorije Bitka POSTOJI - a to vam je isto kao da vam SVI BOGOVI SVIH SVJETOVA GOVORE.
NEMOJTE IZNEVIJERIOTI OVAJ SPASONOSNI PROGRAM

_________

FUTURE PROGRAMME

Ivo Komsic you mediocre peasant, who is grief-Jadova and misery-misery, what eskalantno today in the system of Bosnia and Hercehovine - and its collapse - appears. It is only in its communist era well yelled loudly TITO-partying managed to turned so that he came to the University of Sarajevo: the criminal system is highly sophisticated bandits. After his miserable mindset taught existent FALL OF CIVILIZATION ZAPADA__svjedočim for it !!!
For the benefit of his ego - his family - was done by the action of destroying me even, Anton Celina, which is the same as if he hit on all the gods of all worlds. Today it Bosniak-Muslims used to destroy CROATIAN PEOPLES, giving him good support.
I declare JAD JAD and remains his biggest problem is what happens to me can not be agreed.
Celin

The greatest politician who appeared after Octavian Augustus in Rome, and the ancient world - and who ruled for 41 years, where this time the appearance of Jesus - is Roland Regan, geniuses (as Newt and I for whom I have a special affection), which goes in the same plane with Boris Yeltsin, who was the genius of genes. They saved humanity from the horrors of communism and the total collapse - as it once did Alexander as their powerful predictor. Now everything appears so in the hands of Vadimir Putin, who is the only hope, TRUTH AND TIME: If he does not succeed and it is not supported by all together, Satan will take over all in his hands, and we can say goodbye to the world.
Do not ever say to you at the right moment never warned.

____________
BUDUĆI PROGRAM

Ivo Komšić Vam je mediokritetski seljačić, koji je jad-jadova i mizerija-mizerija, što se eskalantno danas u sustavu Bosne i Hercehovine - i njezine propasti - pojavljuje. On je samo u svoje komunističko vrijeme dobro vikao na sav glas TITO-PARTIJAi uspio se prometnuti na taj način da je došao na Univerzitet u Sarajevu: na kriminalni sustav visoko sofisticiranih bandita. Po svom mizernim mentalnim sklopu predavao je EGZISTENTNU PROPAST CIVILIZACIJE ZAPADA__svjedočim za to!!!
Za korist svog Ega - svoje obitelji – vršio je dejstvo prema uništenju mene čak, Antona Celina, a to je isto kao da je udario na SVE BOGOVE SVIH SVJETOVA. Danas ga Bošnjaci-Muslimani korista za UNIŠTENJE HRVATSKOG NARODA, davajući mu dobru potporu.
Objavljujem da JAD uvijek ostaje JAD i njegov najveći problem je što se SA MNOM NE MOŽE DOGOVORITI.
Celin
Ariadne ROAD FROM DARKNESS TO LIGHT UP


If you can not republicanism that you establish as in America, then the establishment of the monarchy as England crown, Tito or Putin. But at the republicanism of the United States is better as a statesman system but it is very difficult to establish that this is essentially a self-almost impossible. But republicanism is easy to establish if there are already built around the monarchy, which it supports in this place.
The aforementioned names republicanism and the monarchy - when so pan excuses - and to the world that codifies the terms, in essence, into the system "the wrong appointment." And it is paradigmatic world mediocre metrastazira among paranoia, necessary.
ARIJADNIN PUT OD MRAKA PREMA DO SVJETLOSTI


Ako ne možeš republikanstvo da uspostaviš kao u Americi, onda uspostavi monarhiju kao Engleska Kruna, Tito ili Putin. A u biti republikanstvo Sjedinjenih američkih država je bolje kao državnički sustav ali ga je uspostaviti jako teško, da je to u biti samostalno gotovo nemoguće. Ali republikanstvo je lako uspostaviti ako već okolo postoje izgrađene monarhije koje ga na tom mjestu podržavaju.
Prethodno spomenuta imena republikanstva i monarhije - kada se tako tava izgovore - a prema svijetu koji kodificira pojmove, u biti ulaze u sustav "pogrešnih imenovanja". I to je paradigmatičnom svijetu koji mediokritetski metrastazira među paranojama, potrebno.__________

ANALYSTS OF POLITICAL EVENTS AS OFFICIALS schizophrenic AVOID unmasking utter WORLD PARANOIA
Political analysts simply can not understand that the world is already "created" and that as such, but a consequence of a mythology and profetologije, and that the only question here: when will the new "strong prophet" and rastemeljiti previous legislative principles and navjestiteljskih speakers - prororka. Political analysts can not possibly understand, that the policy of deception, and it's always been and will always be, and that is an indisputable fact that the one who can not cheat is a philosopher or philosophers, if they are: where something simply because it is easy to prove them. That is why philosophy can not hear and it must be removed and be impossible.
Civilization can be no slaves or to otherwise be and when would otherwise occurred and assumed and achieved? But left-handed "paranoid world" at the time they decided to solve the problem incorrectly and no aristocracy, which is crazy in their own way, because it is meaningless or svjetotvorački impossible. They are with their tamdara-Mandara stories about relationships in the world of lullabies told the people that are caught in the trap of these stories later he could not wake up. Political analysts have one svjetodržeću Pathology own domination, which is still pathetic and transparent.
The aristocracy again, as head of earthly systems, like the foundation of the state is actually in some way idealism and something impossible, when it is not here to prove otherwise: falls within the "ideal world" - platonijanskih if we - the utopia, that such other, when not would be the basis for meaningful and really the only correct and possible. It will be spoken here.
But fully to this thought advisable something ascends, proves and determines how it is achieved "first hypostasis" closer to God, so much the better country, a better world, where the political analysts unknown and unbelievable. They do not know what I'm here now or assumed. Developments in current paradigms of the world can not be explained and those who would most like to hear. Paranoia light / retaining system in which they stormed amazing, because they fascinating. Cheaters always deceiving many people think they can fool all. That's why the CIA was confused before the emergence of the prophet to more of its officials speak.
This is better ţandără-mantriraju the world, confused events in space as it is, when you just so happens "forgotten battle" (Seinsvergessenheit - Heidegger) and necessary "gain time" ("Genesis biblical times" - Celin), which is it is entering into knowledge with the loss of the original absolute eternity. So it is necessary to happen.
And to Chiu, the Jews, the Masonic Lodge of England and the crown it is slavery with a distant called grace.
And political analysts on all sides of the world, and especially here in our country, mostly just a way to stay in power Masonic Lodge, the English Crown, the CIA and the Jews, just as if they were they dictated. They beat up the snake by the tail because her head and I can not see. Pathological they lack a sense of being zero-stage and base svjetotvorstva, clearing open space thinking, which is too far for them as time and proof because it is a question of philosophy, you do not know and can not simplicity itself in itself assume. Those speaking of democracy precisely overlapping the ore slave master, who wants to remain sovereign of the world, so that they have the people and the souls of the universe of his slaves. Their misery possible profetološkog mind - these analysts of political events - is evident in each of their appearance: who is motivated to provide a mighty one thought about themselves high proof. Their avoidance of philosophy at the core of what they do philosophy can not reach, to enter it, access to its halls esoteric lofty purity, with silence as all knowledge speaks differently. And so their opinion does not exist as them, but as a coded metastasis previous prophets and the prophets of the prophets, and false prophets who have grafted on the right and set up a civilization of fourteen trays (14), when the twenty (20) per Twelfth profetologiji There. Their evidence is only their fašizoidna desire and power to determine the foot itself hipostaziranog ego, in which they themselves are not sure: the will to survive "sinergiraniji" the world wrong by practical functional evidence. So that their paranoid terrible and devastating to the universe and Anthropos, which is freedom and liberty will in every respect, when clean out "nulog stages spirit" assumed. So their opinions on the availability and openness, is mantriranje opinions about a supposed freedom: to remain slaves to work the resources of life and the world the benefits of spiritual pleasures, but they are not slaves. So in Rome to Pekic says "there slaves that nobody has talked to are free": they even had scrambled and law conditions of their liberation, where it sometimes - in the light of sweat - and accomplished. The experience was just as Genesis, above the abyss, or the answer to a question that nobody has asked, and just expect it all. Today's slaves just the line climbs the stairs to the truth of their liberation can not identify, find, enchanted magic better be hidden on the esoteric, that they only could find out. Most of the help political analysts who are unseen force of speculators, and most paranoid truth - anti / Truth - a logically coherent in their "world" evidence.
So after all that meaningful truth, that we should say this:
An Overall worldwide software word democracy, and the mantra of communism and socialism, and then - and with it - the mantra of enlightenment for all in the system of precise evidence, the guidance on the proper hypostasis learning grandees dear civilizational paranoia.
ANALITIČARI POLITIČKIH ZBIVANJA KAO SLUŽBENICI ŠIZOFRENOG IZBJEGAVANJA RASKRINKAVANJA POSVEMAŠNIH SVJESTSKIH PARANOJA

Politički analitičari nikako ne mogu da shvate da je svijet već "stvoren" i da je on kao takav već posljedica neke mitologije i profetologije, kao i to da je samo ovdje pitanje: kada će doći novi "jaki prorok" i rastemeljiti principe prethodnih zakonodavnih i navjestiteljskih govornika - prororka. Politički analitičari nikako ne mogu da shvate, da je politika prevara, te da je to uvijek bila i da će to uvijek biti, a da je neosporna činjenica da jedinog koga ne mogu prevariti jeste filozof ili filozofi, ako to oni jesu: kada je to nešto sasvim jednostavno jer je njima lako dokazivo. Zato se za filozofiju ne smije čuti i ona mora skloniti i biti nemoguća.

Civilizacija ne može bez robova i kako bi to drugačije bilo i kada bi se drugačije javilo i pretpostavilo i ostvarilo? Međutim lijevo orijentirani "paranoici svijeta" u vremenu su odlučili da taj problem riješe pogrešno i bez aristokracije, što je na svoj način suludo, jer je besmisleno ili svjetotvorački nemoguće. Oni su sa svojim tamdara-mandara pričama o odnosima u svijetu ispričali uspavanke narodu koji se uhvaćen u klopku iz tih priča kasnije nije mogao probuditi. Politički analitičari imaju jednu svjetodržeću patologiju vlastite dominacije, koja je ipak jadna i providna.
Aristokracija opet, kao glava zemaljskog sustava, kao temelj države zaista je na neki način idealizam i nešto nemoguće, kada se ne bi ovdje drugačije dokazivalo: potpada pod "svijet ideala" - platonijanskih ako hoćemo – pod utopiju, koja bi takva ostala, kada ne bi bila temelj smisla i jedino zaista pravilno i moguće. To će ovdje biti izgovoreno.
Ali potpuno za ovu misao uputno nešto što je uspinje, dokazuje i opredjeljuje jeste koliko se ostvarena "prva hipostaza" približava Bogu, toliko je država bolja, svijet bolji, gdje to političkim analitičarima neznano i nevjerojatno. Oni i ne znaju što sam ja ovdje sad niti pretpostavio. Zbivanja u današnjim paradigmama svijeta nemoguće objasniti onima i koji bi to najviše željeli čuti. Paranoje svjeto/držećih sustava u koje su oni upali su čudesne, jer su njima fascinantne. Varalice uvijek varajući mnoge ljude misle da sve mogu prevariti. Zato je CIA zbunjena pred nadolaskom proroka koji će jače od njenih činovnika govoriti.
Time je bolje da tandaraju-mantriraju po svijetu, zbunjeni u prostoru događanja kakvo jeste, kada se upravo tako zbiva "zaborav bitka" (Seinsvergessenheit - Heidegger) i nužni "dobitak vremena", ("Postanak biblijskog vremena" - Celin), što i jest bit ulaska u spoznaju s gubitkom izvorne apsolutne vječnosti. Tako je to nužno da se dogodi.
A za Ciu, Židove, Masonsku ložu i Englesku krunu to je robovlasništvo sa dalekim imenom blagodatno.

Pa politički analitičari na svim stranama svijeta, a pogotovu ovdje kod nas, govore upravo na način da ostanu na vlasti masonska loža, Engleska kruna, CIA i Židovi, upravo kao da su im oni to izdiktirali. Oni mlate zmiju po repu jer joj glavu i ne mogu vidjeti. Patološki im nedostaje osjećaj nultog stadija bitka i baza svjetotvorstva, čistina brisanog prostora mišljenja, što je predaleko za njih kao put i dokaz jer je pitanje filozofije, koju i ne znaju i ne mogu jednostavnost samu u sebi pretpostaviti. Oni govoreći o demokraciji upravo naliježu na rudu gospodara robova, koji hoće da ostanu suverenima svijeta, tako da imaju među narodom i dušama svemira svoje robove. Njihova bijeda mogućeg profetološkog uma – tih analitičara političkih zbivanja - vidljiva je u svakom njihovom nastupu: koji je motiviran time da velmoži pruži misaoni o sebi visoki dokaz. Njihovo izbjegavanje filozofije je na fonu toga što oni do filozofije ne mogu doći, u nju ući, pristupiti u njezine dvorane ezoterije uzvišenih čistoća, sa šutnjom što sve saznanja drugačije govori. Pa tako i njihovo mišljenje ne postoji kao njihovo, nego kao kodirana metastaza prethodnih proroka i proroka od proroka, te pogrešnih proroka koji su se nakalemili na prave i postavili civilizaciju iz četrnaeste ladice (14), kada ih je dvadeset (20) po bogojavljenskoj profetologiji postoji. Njihovi dokazi su samo njihova fašizoidna želja i snaga da utvrde stopala sebi hipostaziranog ega, u kojega ni sami nisu sigurni: volje da opstanu "sinergiraniji" u posvemašnim svjetskim pogrešnim funkcionalnim dokazima. Pa je tako i njihova paranoidnost stravična i pogubna za svemir i anthroposa, što je sloboda i bit slobode u svakom pogledu, kada se čisto iz "nulog stadija duha" pretpostavlja. Tako i njihovo mišljenje o raspoloživosti i otvorenosti, jeste mantriranje mišljenja o tobožnjoj slobodi: da robovi ostanu na radu resursa života svijeta i blagodati duhovnih užitaka, ali da oni ne budu robovi. Pa su u Rimu kako Pekić kaže "postojali robovi kojima nitko nije govorio da su slobodni": oni su čak imali i kodirani zakon uvjeta njihova oslobođenja, gdje se to ponekad - u svjetlosti znoja - i ostvarivalo. Doživljaj je bio kao samo Postanje, iznad bezdana, ili odgovor na pitanje koje nitko nije postavio, a upravo ga svi očekuju. Današnji robovi jednostavno taj red stepenica uspona k istini svojeg oslobođenja ne mogu prepoznati, naći, opčinjeni magijom bolje sakrivenih biti o ezoteriji, koja bi im jedina mogla to otkriti. Najviše tu pomažu politički analitičari koji su špekulanti neviđene siline, te najviše paranoidnih istina - protu/Istina - ima u njihovim suvislo logički "svjetski" izvedenim dokazima.
Pa je nakon svega smislena istina ta, da treba reći ovo:
Posvemašna u svijetu programska riječ demokracije, te mantra komunizma i socijalizma, te potom - i uz to - mantra prosvećenosti za sve u sustavu egzaktnih dokaza, je navođenje hipostaza na uredno učenje velmoži dragih civilizacijskih paranoja.


+'++++

ODGOVORI NA DUGOVE PREMA RJEŠENJIMA ODABRANIH

1. Grcima treba oprostiti sve dugove jer su stvorili civilizaciju. 2. Sjedinjenim američkim državama (SAD) treba također oprostiti sve dugove jer su pod velikim naporom da očuvaju civilizaciju. 3. Ruskoj Federaciji treba dati ulogu koordiniranja tog procesa jer su najjača europska zemlja i zalog ravnopravnosti. 4. A Švicarsku treba staviti u kontekst dobrih sireva i čokolada, za budućnost, s rastemeljenom voljom da čuva prljavi novac i ekonomsku moć kriminalaca

Nek' se Grci vrate mudrom Panteonu i Olimpu i govore kao da bogovi govore. jer bogova može biti koliko je potrebno, ali jedna je jestost, ili jedna Artemida, vječna djevica u zalogu čistoće, Marija nad/nebeskog uznesenja koje su samo Postanje pretpostavile. Zato i ne postoji sila koja se može suprotstaviti Dionizijevu ludilu u snazi njegova pijanstva u znaku genija, ili Apolonu u ljepoti njegova proroštva u misteriju. Tko je kad porazio Atenu na bojnome polju - u prostoru i veremenu - ili Artemidu u transgalaktičkim putanjama koje diraju zodijačka sazviježđa po promisli, na pukotinama gdje se odlučuju bogovi.
Malo Grka sada što mogu ovo da čuju i da se to dogodi svijet bi ustreptao. Poruke odabranih se ustoličuju tako da se u jednom trenutku na pravome mjestu, a jednoga dana čuje kao riječ koja govori. Da li je baš svatko zaboravio da se prorok pojavljuje, kada malo tko očekuje da baš to on, i da on upravo govori. Arijadninina nit po lavirintu Europske zavrzlame tek glumi daleku Zeusovu čežnju a i ljubavnicu. Osobno ga nikada nisam smatrao najvećim bogom među bogovima, ali ljudima je na tvrdoj zemlji to bilo tako jer im je to potrebno.ZAP

Hrvatska mora vratiti
Zavod za platni promet (ZAP)
u punom njegovoj efektivi
kao i u punom transakcijskom državnom kapacitetu,
a pod šapu direktno Vlade,
taman i da nas NATO pakt zbog toga napadne

A i što vam je taj NATO pakt,
do
Jugoslovenska narodna armija (JNA)
koji će se istog trenutka
kada se suoči s ozbiljnim protivnikom
raspasti

ili
s
duhom iznad voda
_____po ALGORITMU FILOZOFIJE
onim
koji je u vrijeme Postanja
kada je zemlje bila pusta i prazna,
i tama se vila nad bezdanom
lebdio
________________AC